Верски објекат и народни обичаји
место: Богдушевац
Живојин Жика Павловић, је наставник у пензији, који се уназад више година посветио активностима у очувању песме и обичаја из његовог засока Богдушевац, али и песме и обичаје из околних села. Богдушевац је засеок насељеног места Медвеђа, који се налази на 4 км од Медвеђе, на брду десно од магистралног пута ка Приштини. Жика је оформио певачку групу која негује песме типичне за Богдушевац и околину. Певачка група делује у оквиру КУД "ВЕЗ" и наступала је на такмичењу за чувара народног стваралаштва у емисији "Шљивик" на РТС-у. Породица Павловић је у Богдушевцу у породичној кући уредила етно собу, са аутентичном збирком предмета, од којих су неки старији од 100 година.