О пројекту
Општина Медвеђа је мултиетничка и мултиконфесионална општина, у којој су и културна наслеђа специфична, са елементима међусобног утицаја. Српско становништво чине насељеници из околине Косовске Каменице, околине Врања, шире подручје Власине, Сврљига и Књажевца. Већи део становништва чине насељеници са подручја севера Црне Горе и источне Херцеговине. Албанско становништво чине посебна 4 фиса, а у Медвеђи и неколико других насеља, живе и одрђен број Рома.Живећи једни поред других више од 130 година, наши преци оставили су нам у наслеђе своју културну различитост, која временом нестаје.

Oчувана културна баштина представља училиште о историјском развоју овог краја. Народно стваралаштво представља најугроженији део културног наслеђа које свакодневно и неповратно нестаје. Да би се супротставили потпуном његовом нестанку, неопходно је предузети мере у циљу његове заштите. Укључивањем сачуваног и заштићеног културног наслеђа у туристичку понуду општине, истакнут је њихов одржив развој, а такође је и препознат као потенцијал развоја општине.

Реализацијом пројекта прикупљена је историјско-етнографска грађа и дигитализована у видео, фото и аудио формату. Прикупљена грађа послужиће за систематски и осмишљен рад на заштити дела културног наслеђа које свакодневно и неповратно нестаје. Очување наслеђа које непосредно одражава културни идентитет простора, један је од циљева овог пројекта.

Пројекат има вишеструки значај:
  • проучава културно-историјску прошлост,
  • представља регистар фонда народног блага,
  • осавремењује приступ проучавању и презентацији културног наслеђа
Пројектни тим су чинили представници релевантних институција из културе и Туристичке организације. Прикупљена грађа је презентована на виртуелној мапи општине Медвеђа и обухвата сакрална и култна места као и обичаје и веровања везане за њих.